Ověřování podpisů advokátem

Jak může advokát ověřovat podpisy a kdy to lze využít? Jaká je cena a z čeho to vyplývá?

Službu ověření podpisů nabízím pouze svým klientům ve spojení s dalšími věcmi, nenabízím ji samostatně. Pokud potřebujete ověření podpisu, využijte pracoviště České pošty s Czech Pointem (např. u Hlavního nádraží), nebo notáře (nejblíže od mého sídla je Notářská kancelář JUDr. Marie Matouškové, notářky). Stejně tak pokud potřebujete úředně ověřenou kopii nějaké listiny.

Jednou ze služeb, kterou nabízím svým klientům při převodech nemovitostí je i ověřování podpisů. I tato služba má však svoje pravidla. Pravidla se samozřejmě týkají všech advokátů, kteří ověřují podpisy (ust. §25 a násl. 85/1996 Sb., o advokacii). Mít možnost ověřovat podpisy není automaticky spojená s advokacií, advokát si musí vyžádat a zajistit toto oprávnění – zjednodušeně řečeno si musí koupit ověřovací knihu. Vzhledem k množství povinností ve spojení s cenou ověřovací knihy, se rozhodně nejedná pro advokáta o nic výdělečného (přesně naopak), je to opravdu služba pro vyšší pohodlí klientů.

Jaký podpis může/nemůže advokát mj. ověřit:

Kolik stojí ověření podpisu

Službu ověření podpisů nabízím pouze svým klientům ve spojení s dalšími věcmi, nenabízím ji samostatně. Pokud potřebujete ověření podpisu, využijte pracoviště České pošty s Czech Pointem (např. u Hlavního nádraží), nebo notáře (nejblíže od mého sídla je Notářská kancelář JUDr. Marie Matouškové, notářky). Stejně tak pokud potřebujete úředně ověřenou kopii nějaké listiny.

Update: V rámci pozměněných pravidel už má advokát možnost napříkald ověřit podpis i u listiny, kde to zákon nevyžaduje.
Informace pro advokáty o změnách v prohlášení o pravosti podpisu – Advokacie – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.