Další školení na téma nové právní úpravy

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o nový občanský zákoník jsem ve spolupráci s občanským sdružením Pro náš dům o.s. doplnila termíny pro semináře týkající se nové právní úpravy

pro společenství vlastníků, a to

22.10.2013 Hradec Králové

22.10.2013 Pardubice

30.10.2013 Olomouc

6.11.2013 České Budějovice

12.11.2013 Brno

19.11.2013 Praha

Kromě seminářů pro společenství vlastníků připravujeme také semináře pro bytová družstva, a to v termínech

31.10.2013 Ostrava

12.11.2013 Brno

21.11.2013 Praha

Kromě shora uvedených termínů jsem lektorkou také na speciálních seminářích připravených na vyžádání jednotlivých společností podle potřebných témat dle daného oboru podnikání.

Další termíny ve všech tématech s ohledem na současný zájem předpokládám.