Ochrana osobních údajů

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Číst dál

Změna bankovních účtů

Vážení klienti,

od března 2015 přecházím k UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Prosím, abyste případné platby zasílali vždy na aktuální účet uvedený ve faktuře, popřípadě v dopise.

Na stávající úschovy a platby provedené do března 2015 tato změna samozřejmě nemá žádný vliv.

Děkuji