Požadavky banky na obsah zápisu u SVJ a BD při pořizování úvěru

Co když si berete úvěr a banka vám dá vzor zápisu shromáždění (členské schůze), který pro vás není v pořádku? Co můžete udělat, abyste bance vyhověli a přitom měli formality správně i pro potřeby SVJ (BD)?

Číst dálPožadavky banky na obsah zápisu u SVJ a BD při pořizování úvěru

Ochrana osobních údajů

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Číst dálOchrana osobních údajů