Komunitní bydlení v právu

Komunitní bydlení je jednou z moderních variant společného bydlení. Jedná se ale nejen o soužití lidí, ale i o vlastnictví a užívání majetku nemalé hodnoty. Nesmíme zapomenout na právní stránku, protože někdo může chtít z komunity odejít (majitel nemovitosti?), nebo se změní situace a může všem zaniknout právo domov užívat.

Číst dál

Ochrana osobních údajů

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Číst dál