Připravuji se na nový občanský zákoník

Přes existující pochybnosti odborné veřejnosti o tom, zda nový občanský zákoník bude účinný od 1.1.2014 či nikoliv, se intenzivně připravuji, abych Vám mohla poskytovat právní služby i podle nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů. Absolvuji mj. několik školení pořádaných advokátní komorou

, a to v nejbližší době:

12.9.2013

ZÁKLADNÍ OTÁZKY REKODIFIKACE PRÁVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

17.9.2013

PRÁVO RODINNÉ V NOZ A ZZŘ – ÚVOD DO PROBLEMATIKY, VÝCHODISKA, PŘEHLED ZÁSADNÍCH ZMĚN V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ A NOVÝCH INSTITUTŮ

17.10.2013

BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A KATASTR NEMOVITOSTÍ PO REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA