PRODLOUŽENÍ FUNKCÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Kdy končí prodloužení funkcí podle covidových předpisů?

Členové statutárních orgánů se během pandemie COVID často setkávali s tím, že jim skončilo funkční období a nepodařilo se jim obnovit trvání funkcí. Tuto situaci řešil/řeší ust. § 20 zákona 191/2020 Sb.

Kdy začíná automatické prodloužení funkcí?

Pro období do 11.3.2020 žádné prodloužení není.

Pokud k vypršení funkčního období došlo od 12.3.2020 do 23.4.2020, pak lze funkci obnovit v případě, že příslušný člen statutárního orgánu naopak souhlasí a doručí písemný souhlas (ust. § 22 zákona 191/2020 Sb.).

V období od 24.4.2020 dochází k automatickému prodloužení funkcí, ledaže s tím příslušný člen statutárního orgánu nesouhlasí a doručí písemný nesouhlas před vypršením funkčního období.

Kdy končí automatické prodlužování? Zákon tuto skutečnost neupravuje a je stále účinný, takže použití prodloužení se váže na existenci nouzového stavu, nebo mimořádných opatření dle § 1 zákona 191/2020 Sb. Tady máme ale podobný problém jako s ukončením prodloužených funkcí. To bohužel není tak jasné a jsou různé názory.

Kdy končí prodloužené funkce? Je mi například známo, že podle některých výkladů funkce již zanikly (tedy nelze podle zákona ani funkce prodlužovat) – např. se uvádí datum skončení funkcí k 15.5.2021.
Osobně se domnívám, že funkce formálně stále pokračují (k datu 20.8.2021, tedy sepsání tohoto článku). Jak odůvodňuji svůj právní názor?

Podle ust. § 1 odst. 2 zákona 191/2020 Sb. je důležité, co je vymezeno jako mimořádné opatření. Jsou to například mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví z roku 2020 podle určitých ustanovení zákona o veřejném zdraví. V zákoně se neuvádí podmínka toho, jestli bylo, nebo nebylo možné svolat schůzi shromáždění, nebo se setkávat.

Prodloužení funkčního období je podle ust. § 20 (obdobně ust. § 22) zákona 191/2020 Sb. platné/prodlužuje se na dobu 3 měsíce od skončení mimořádného opatření.

Když se podíváme na stránky Ministerstva zdravotnictví, tak tam v
aktuálních mimořádných opatřeních ke COVID stále jsou platná mimořádná opatření, které splňují zmíněnou definici podle zákona 191/2020 Sb. Konkrétně je najdete na odkazu k úřední desce MZCR jako aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19. Na tomto odkazu najdete aktuálně 48 stran opatření. Podstatná jsou ta, která jsou z roku 2020, a nebyla zrušena. Jako příklad uvádím

Z těchto důvodů se domnívám, že funkce ještě trvají. Výše popsaná situace je složitostí dohledávání velmi nepřehledná. A je možné, že spíš o administrativní nedostatek, než o úmysl. Mnohem lépe by se zde bývalo hodilo použití konkrétního data, které bylo možné později změnit, což bylo u jiných obdobných předpisů použito.

Vzhledem k nastávajícím zmatkům s klienty situaci obvykle řeším tak, že s prodloužením pro účely zápisu do obchodního rejstříku (popř. restříku společenství vlastníků jednotek) ani nepočítáme a volíme statutární orgán standardně a znovu. Mít právní názor je jedna věc, najít praktické a zákonné řešení je zásadní.

Řešíte potíže s funkčními obdobími? Potřebujete zapsat statutární orgán? Určitě vám mohu pomoci. Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.