Starší společenství vlastníků nemusí měnit název

Společenství vlastníků jednotek, která vznikla do 31.12.2013 nemusí od 28.2.2017 měnit svůj název tak, aby byl v souladu s novým občanským zákoníkem.

Pravděpodobně každého člověka v naší republice se již nějak dotklo přijetí nového občanského zákoníku. Pro společenství vlastníků jednotek (dále také používejme zkratku „společenství vlastníků“ nebo jen „SVJ„) to znamenalo mimo jiné to, že v souladu s ust. § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zkraťme občas i jako „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník„) musela 31.12.2016 přizpůsobit název SVJ novým předpisům. Jak by měl správně název vypadat popisuji ZDE

Vzhledem k různosti názvů společenství vlastníků se povinnost změny týkala prakticky téměř všech SVJ. A nebylo to pouze změnit název ve stanovách, další povinnosti začínaly zápisem v obchodním rejstříku a pokračovaly změnami/nahlašováním u smluvních partnerů, pořizováním nových razítek, formulářů atp. Přitom jediný účel by se dal vidět v tom, že se sjednotí názvy určitého typu právnické osoby. Nakonec ale ani toto jediné logické odůvodnění pro úkol navíc nebylo naplněno, protože různé praxe soudů a notářů opět rozvětvily variace názvů různým výkladem ust. § 1200 odst 2 NOZ.

Lze tedy přivítat novou právní úpravu, která vychází z první přijaté změny NOZ vycházející ze zákona č. 460/2016 Sb., který je platný od 31.12.2016 a účinnost některých částí začíná právě 28.2.2017. V souladu s částí první Čl. II bod 6 nejsou společenství vlastníků vzniklá do 31.12.2013 povinna od nabytí účinnosti tohoto ustanovení upravit svůj název tak, aby byl v souladu s požadavky nového občanského zákoníku.

Jaké praktické dopady nám z této změny vyplývají? Pokud společenství vlastníků nechce měnit svůj název (a většinou k tomu nebývá důvod), pak stačí počkat s podáním návrhu na zápis změny stanov ke krajskému soudu vedoucímu příslušný obchodní rejstřík do 28.2.2017. Pak teprve podat návrh na zápis změny stanov. Zákon (a tedy i soudní úředníci a notáři) již po uplynutí tohoto data nebude vyžadovat změnu názvu a SVJ si mohou ponechat svůj původní. Je pravdou, že časová souslednost zcela neodpovídá povinnosti stanovené ust. § 3041 odst. 2 NOZ, kdy do 31.12.2016 měla společenství mít již celé stanovy (tedy i název) v souladu s NOZ – nicméně pokud zákonodárce tuto pasáž do zákona přidává až nyní, patrně musí být srozuměn s tím, že to SVJ využijí až teď.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.