Kdy zaniká členství v družstvu?

Dojde k ukončení členství v bytovém družstvu s převodem bytu? Kdo vlastně zůstal členem družstva?

Základní odpovědí je NE, automaticky nedochází k ukončení členství v bytovém družstvu (dále jako „BD„) po převodu bytu do osobního vlastnictví. Způsoby zániku členství upravuje § 610 zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích („ZOK„).

Obdobná úprava byla dříve také v obchodním zákoníku – § 231 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Existují však výjimky typicky

Někdy se také stane, že dojde k úmrtí vlastníka družstevního podílu a nedojde k vypořádání podílu v dědickém řízení (podíly nejsou ve veřejné evidenci, takže se o nich notář nemusí dozvědět). I tehdy je potřeba situaci řešit, podíl totiž vždycky vlastníka má.

Proč je důležité, kdo je členem BD? Pokud špatně určíte, kdo je členem družstva, tak nebudete vědět, koho máte pozvat na členskou schůzi. V důsledku toho můžete být neusnášeníschopní, i když na první pohled schůze proběhnout může. Můžete si takto způsobit neplatnost rozhodnutí přijímaných na členské schůzi. A při likvidaci BD může dojít k tomu, že nesprávně rozdělíte likvidační zůstatek, jinak řečeno nedáte peníze někomu, kdo na ně má nárok.

POZN. Existují samozřejmě odborné diskuze na téma, jestli je možné, aby stanovy rozšířily způsoby ukončení členství – odborně řečeno, zda-li je § 610 ZOK kogentní. Podle mého názoru není možné rozšířit způsoby ukončení členství.

Nevíte, kdo zůstal členem družstva a potřebujete to vyřešit?Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.