Školení v prvním pololetí roku 2014

I v novém roce se budu nadále věnovat seminářům na téma nové právní úpravy ve spolupráci s spolkem Pro náš dům o.s.

Termíny školení pro společenství vlastníků jsou dány takto:

25.3.2014         Ostrava

1.4.2014           Olomouc

8.4.2014           Brno

22.4.2014         České Budějovice

23.4.2014         Plzeň

29.4.2014         Praha

13.5.2014         Ústí nad Labem

14.5.2014         Karlovy Vary

3.6.2014           Pardubice

4.6.2014           Liberec

Kromě seminářů pro společenství vlastníků připravujeme také semináře pro bytová družstva, a to v termínech:

26.3.2014         Ostrava

2.4.2014           Olomouc

9.4.2014           Brno

30.4.2014         Praha

Kromě shora uvedených termínů budou probíhat také speciální uzavřené semináře připravené na vyžádání jednotlivých společností.