Společenství vlastníků versus společenství vlastníků jednotek

Která varianta názvu společenství vlastníků je správná a proč?

Opravdu častou otázkou v diskuzích je to, zda se má užívat název „společenství vlastníků“, nebo „společenství vlastníků jednotek“. Málokdy bývá uvedeno odůvodnění, přestože není nijak složité.

V současné právní úpravě je klíč v  ust. § 1166 odst. 2) zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále „NOZ“), které zavádí tzv. legislativní zkratku. Tato zkratka vypadá v tomto ustanovení zcela konkrétně takto: „Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“). Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.“ Z tohoto důvodu najdete běžně v NOZ pouze označení „společenství vlastníků“, protože legislativní zkratka je zavedena hned při prvním použití pojmu „společenství vlastníků jednotek“.

V jiných právních předpisech, než je NOZ však tato legislativní zkratka neplatí, ledaže by si daný předpis zavedl podobným způsobem zkratku také. Z toho důvodů najdete například na výpisu z obchodního rejstříku tento text „Výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským soudem….“, neboť zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob, legislativní zkratku nemá.

Se správnou odpovědí to tedy není snadné, protože není chybou používat obě varianty. Sám zákon je užívá také. Oficiální název právnické osoby je ale pouze jeden – společenství vlastníků jednotek. V běžně řeči však nevadí užívání častějšího „společenství vlastníků“.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na jarmila@nedoma-advokatka.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.