Účetní závěrka společenství vlastníků

Musí mít společenství vlastníků účetní závěrku? Z čeho to vyplývá? Jaké jsou její náležitosti a jaké další povinnosti je třeba splnit?

Velmi častým tématem jsou účetní závěrky společenství vlastníků jednotek (dále jako „společenství vlastníků„, nebo „SVJ„). Jestli vůbec je třeba ji sestavovat, jestli je třeba je založit do obchodního rejstříku (přesněji krajský soud, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek)…

Má společenství vlastníků tvořit účetní závěrku?

ANO

Odůvodnění: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se vztahuje na účetní jednotky, kterou SVJ je (§ 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Povinnost účetních jednotek je sestavovat účetní závěrku, což upravuje § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – toto ustanovení má však k sobě prováděcí předpis, vyhlášku č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Že je  vyhláška č. 504/2002 Sb. určena přímo pro společenství vlastníků, to nám výslovně označuje už její ust. § 2 odst. 1 písm. g). SVJ tedy má připravovat účetní závěrku a detaily upravuje vyhláška č. 504/2002 Sb.

S existencí účetní závěrky počítá mj. i ust. § 1208 písm. d) zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „NOZ„). Jedná se o ustanovení, které určuje výlučnou pravomoc shromáždění SVJ, a to tedy že má shromáždění účetní závěrku schvalovat. Pokud je dána povinnost schvalovat účetní závěrku, pak to musí být v každém případě prováděno před vložení do obchodního rejstříku (viz níže). Pokud by SVJ účetní závěrku neschválilo, nelze ji považovat za řádnou závěrku příslušného SVJ a taková nemá ani co dělat v obchodním rejstříku.

Musí společenství vlastníků zakládat účetní závěrku do obchodního rejstříku? 

RADĚJI ANO

Odůvodnění: Povinnost zakládat účetní závěrku do sbírky listin, kterou vede obchodní rejstřík, vyplývá z ust. § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících. Účetní závěrka se má zakládat tehdy, když

  • povinnost založení do sbírky stanovuje zákon upravující účetnictví osob – ano, to pro SVJ stanovuje obecné ust. § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • a zároveň její vyhotovení vyžaduje jiný zákon – ne zcela přesně, protože příslušné ustanovení hovoří o jiném „zákoně“ (tedy jiném zákoně odlišném od zákona upravujícího účetnictví osob, který je předtím zmíněn), kdežto jiný navazující právní předpis je „vyhláška“ č. 504/2002 Sb. Zákon a vyhláška nejsou po právní stránce totožné, přestože obě mohou ukládat práva a povinnosti.

I přes drobnou nesrovnalost bych doporučila účetní závěrku do obchodního rejstříku zakládat.

Jak založit účetní závěrku do obchodního rejstříku? SVJ nemají datovou schránku, která je nejjednodušším způsobem. Použije se tedy klasická varianta – účetní závěrka oskenovaná do jednoho PDF souboru se nahraje na CD, nebo USB flash disk a spolu s průvodním dopisem se zašle na adresu příslušného krajského soudu (papírovou účetní závěrku zároveň zasílat nemusíte). Na průvodní dopis formulář není – doporučuji uvést alespoň název, sídlo a IČ SVJ, podpis a příslušný soud a sdělení, že zakládáte účetní závěrku. Poplatek se za vložení účetní závěrky neplatí, neboť se nemění zápis v obchodním rejstříku, jen se zakládá do sbírky listin.

Doporučení: Pokud ve výboru společenství vlastníků nemáte osobu, která je zvyklá účetnictví včetně účetní závěrky připravovat, doporučuji sjednat si externí osobu a řádně upravit povinnosti v písemné smlouvě.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.