MCP jako majetkové společenství manželů podle cizího práva

Když v katastru nemovitostí, nebo v návrhu kupní smlouvy uvidíte zkratku MCP, nemusíte se jí bát.

Zkratka MCP (ang. Marriage Community Property, častěji pouze Community Property) znamená v češtině jednoduše manželé cizího práva. Ve smlouvách (typicky v kupní smlouvě na nemovitosti) pak najdete pojem jako „majetkové společenství manželů podle cizího práva“.

U nás v České republice máme aktuálně tzv. SJM – společné jmění manželů. Stejný režim a stejné pojmy ale nemají všechny státy. Například na Slovensku najdete bezpodílové spoluvlastnictví manželů, tzv. BSM. Dalo by se tedy říci, že MPC jako majetkové společenství manželů cizího práva je obecnější kategorií než slovenské BSM a (pokud se na to díváme zvenku) pro české SJM.

Manželé cizího práva nemají úplně přesnou definici. Pro naše účely to jsou například manželé, kteří pochází z jiného státu než z ČR, nebo uzavřeli manželství v jiném státě, nebo třeba i jen jeden z manželů je z cizího státu.

Kdy se použije majetkové společenství podle cizího práva v kupní smlouvě a jak? Toto upravuje § 49 zákona 91/2012 Sb.  Základem je odst. 3 a zákonný režim podle kterého

  • jako první varianta je, že majetkové poměry manželů cizího práva se řídí právem státu obvyklého pobytu (tedy např. i manželé ze Slovenska mohou mít SJM, pokud trvale žijí oba v ČR),
  • pokud manželé nemají oba stejný stát obvyklého pobytu, budou se majetkové poměry řídit právem státu, kterého jsou manželé občany (slovenští manželé, kteří budou žít jeden v Rakousku a druhý v Čechách, tak budou mít slovenské BSM),
  • pokud se nedá použít ani jedna z horních variant tzn. například jsou manželé každý z jiného státu a ještě nemají obvyklý pobyt ve stejném státě, tak se použije české právo a budou mít české SJM.

Obvyklý pobyt si představte jako naši obdobu trvalého pobytu (např. § 10 zákona 133/2000 Sb.), i když to není úplně přesné. Právě pro cizince je možné, že budou mít „trvalý pobyt“ v zahraničí, ale obvyklý pobyt může být právě ČR. Do jisté míry tedy mají manželé cizího práva volbu, protože mohou např. za svůj obvyklý pobyt považovat Českou republiku, i když budou mít trvalý pobyt na Slovensku. Katastry nemovitostí i tuto verzi umí zapsat.

Kromě zákona 91/2012 Sb. mohou tuto věc upravovat také mezinárodní smlouvy a nařízení Evropské unie, ty potom mají před zákonem přednost. Princip však bývá podobný.

Když tedy příště uvidíte zkratku MCP v katastru nemovitostí (viz také jejich vysvětlivky), budete vědět, že to pro koupi/prodej není nijak rizikové.

Řešíte převod a na kterékoliv straně jsou manželé původem cizinci? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Pozn. Někoho to může zmást, že BSM přece v Čechách máme také (typicky ten, kdo uzavíral manželství před rokem 1998). Nyní již nemáme. Zde existovalo do 30.6.1998, protože od 1.7.1998 vstoupila v účinnost změna podle zákona 91/1998 Sb.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.