Zápis výboru SVJ do obchodního rejstříku

Snažíte se už poněkolikáté zapsat nový zvolený výbor SVJ do obchodního rejstříku a stále se vám to nedaří? Co potřebujete k zápisu výboru do obchodního rejstříku? To stejně bude přiměřeně platit i pro zápis předsedy společenství vlastníků do obchodního rejstříku.

Po volbě nového výboru společenství vlastníků jednotek (dále jako „SVJ„) je potřeba vždy zapsat zvolené členy do obchodního rejstříku (přesněji do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného příslušným krajským soudem, budu používat pojem „obchodní rejstřík“ pro zjednodušení). Je zapotřebí, aby všechny formální záležitosti byly v pořádku. Také někdy záleží na tom, jak moc formální/pečlivý je pracovník, který na soudě vaše podání vyřizuje. Já z tohoto důvodu volím co pečlivější varianty návrhů, takže zapisuji na první pokus.

Nejčastější předpisy, které budete potřebovat budou kromě stanov SVJ také NOZ, zákon o veřejných rejstřících a zákon o soudních poplatcích.

Které dokumenty se dokládají (všechny v originále!), když zapisujete nový výbor SVJ do rejstříku:

 • vyplněný formulář – (formuláře najdete zde, nebo samozřejmě v papírové podobě na pracovišti příslušného soudu),
 • zápis ze shromáždění, kde k volbě došlo – nezapomeňte, že zápis musí splňovat formální náležitosti,
 • pozvánka na shromáždění,
 • presenční listina včetně doložených plných mocí ,
 • zápis z jednání výboru,
 • souhlas se zápisem do rejstříku a prohlášení o splnění požadavků podle zákona 455/1991 Sb. ,
 • úplné znění stanov – to pro případ, že zapisujete změnu stanov,
 • dokumenty dokládající ukončení předchozího funkčního období,
 • plná moc  – pokud podání někdo podává za vás (typicky advokát),
 • CD nebo USB flash disk s el. verzemi dokumentů, které se zakládají do sbírky listin – technické podrobnosti najdete zde,
 • samozřejmě kolek 2.000,- Kč dle potřeby poplatku – pokud rovnou neuhradíte, budete vyzváni, čímž zpomalujete zápis, jinak se nic neděje. Pokud uhradíte, aniž byste měli povinnost, soud Vám poplatek vrátí, ale je to samozřejmě nějaké řešení věcí navíc.

Od zapisovaných členů budete pro účely vyplnění formuláře potřebovat osobní údaje.

V případě, že do statutárního orgánu zapisujete právnickou osobu, je třeba ještě zapsat jednající fyzickou osobu (zejména, je-li víc jak 1 jednatel). K tomu se dokládá kromě čestného prohlášení a souhlasu této osoby i pověření jednající osoby.

Ještě doplním, že i v případě, že znovu zvolíte ty stejné členy výboru, tak je potřeba provést znovu zápis do rejstříku. Zjednodušeně řečeno – zvenku bez opakovaného zápisu nikdo nemá jak poznat, kdo se stal novým členem výboru po uplynutí funkčního období. Takto ho o tom ujistíte.

Co je v každém případě podstatné je to, že pokud jste vynechali nějaký zvolený výbor a nezapsali ho, vždy se s tím musíte nějak vypořádat. Jsou prakticky dvě možnosti:

 • pouze uzavřete zápis aktuálně zapsaných a nedoplníte historii – to samozřejmě není ideální varianta, protože pak se v rejstříku objeví časová mezera a může to být nepříjemnost pro smluvní strany, s kterými jste v té době jednali, a ani tehdy jednající členové výboru nemají jednoduchou oporu (samozřejmě lze to později doložit, pokud k volbě reálně došlo),
 • doplníte celou historii až do současnosti (obvykle to nebývá více než 1 nezapsaný výbor) – tím bude historie kompletní, i když se zápis objeví později. V praxi to znamená, že všechny výše popsané dokumenty musíte doložit pro každý nezapsaný výbor a v některých případech je nutno kromě formuláře přidat ještě doplňující průvodní list, protože na to formulář nebude existovat.

Po zápisu členů je na místě zkontrolovat/upravit i zápis skutečných vlastníků v rejstříku skutečných vlastníků, který je také veden krajským soudem. AKTUALIZACE K ÚNORU 2021: Zákonem 37/2021 Sb. byla v § 7 písm. n) zrušena povinnost evidence skutečného majitele pro SVJ.

Podobně jako statutární orgán (výbor, předseda společenství vlastníků) se zapisuje i kontrolní orgán, pokud jste ho zvolili. Je to například kontrolní komise, nebo revizor, podle toho, co máte ve stanovách.

V některých případech neprovádíte změnu zápisu, ale typicky jen zakládáte úplně znění stanov do rejstříku, pak dokládáte jen stanovy (el. verze nutná) a průvodní dopis. Nepoužijete formulář.

Správný soud, na který máte podat, ten poznáte podle toho, který je zapsaný ve Vašem výpisu z „obchodního rejstříku“, nebo jej uvede rovnou sám vyplněný formulář (podle IČ). Adresu soudu buď opět napoví vyplněný formulář, nebo najdete zde.

Řešíte zápis do obchodního rejstříku a nedaří se vám? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.