Notářský zápis při změně stanov bytového družstva

V sousedním domě přijímali změnu stanov a neměli tam notáře – musíme my mít na schůzi notáře?

Pro zodpovězení takovéto otázky je zcela zásadní rozlišit dva subjekty:

  1. v domě máme společenství vlastníků jednotek (dále jako „SVJ“)
  2. v domě máme bytové družstvo (dále jako „BD“)

Jak od sebe rozlišíte, o kterou situaci se jedná?

  • V SVJ jsou jeho členové vlastníci jednotlivých bytů, kteří jsou zapsáni v katastru nemovitostí. Pokud chtějí byt prodat/darovat, podepisují kupní smlouvu a ta se podává do katastru nemovitostí.
  • V BD jsou jeho členové nájemníci jednotlivých bytů. Mají nájemní smlouvu. Pokud chtějí byt darovat/prodat, používá se smlouva o převodu družstevního podílu, protože se neprodává byt, ale pouze podíl v BD. Nájemníci nejsou zapsaní v katastru nemovitostí jako vlastníci, je tam zapsáno BD.

Za určitých okolností mohou vedle sebe existovat SVJ a BD v jednom domě zároveň. Přesto jsou jejich odlišnosti pořád stejné. Je možné být zároveň členem SVJ a BD.

Pokud chcete měnit stanovy SVJ, je pravděpodobné, že notářské osvědčení potřebovat nebudete – více zde.

Pokud chcete měnit stanovy BD, pak notářské osvědčení potřebujete. Tato nutnost vyplývá z ust. §  § 659 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jako „ZOK„). Když členská schůze mění stanovy, musí být přítomen na schůzi notář, který osvědčí přijetí rozhodnutí o změně stanov. Že se opravdu má jednat o notáře resp. o notářský zápis, když je zmíněna „veřejná listina“, to říká § 776 odst. 2 ZOK. Žádný rozdíl není ani pro velká BD, která používají shromáždění delegátů, protože delegáti pouze vykonávají působnost členské schůze (§ 669 ZOK), notářský zápis tedy potřebují také.

Pozn: Pokud si nejste jisti, jestli se na Vás vztahují situace týkající se BD, nebo spíše SVJ, určitě bych doporučila využít právní poradenství.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.