Proč nemám všechny platby ve vyúčtování

Zdá se vám, že ve vyúčtování služeb za předchozí rok vám něco chybí? Je možné, že je to v pořádku.

Když přijde vyúčtování záloh na služby za předchozí rok, hodně lidí se podívá jen na výslednou částku a prostudování celého dokumentu odkládají. Skutečnost, že máte přeplatek, ale ještě neznamená, že je vyúčtování správně, nebo že byste neměli mít přeplatek třeba vyšší. Proto se vyplatí vyúčtováním rozumět.

Situace, kterou popíšu, může nastat u společenství vlastníků jednotek (dále jako „SVJ„) i u bytových družstev (dále jako „BD„) i u nájmu soukromým pronajímatelem.

Situace: Přijde mi vyúčtování služeb za předchozí rok. Projdu si položky. Ty, které tam jsou, tak odpovídají měsíčnímu předpisu. Jenže některé tam vůbec nejsou.

Problém: Co znamená, když chybí nějaké části měsíční platby ve vyúčtování?

Řešení:

  1. Nejpravděpodobnější možností je, že položka, kterou hledáte, není službou, a proto se nevyúčtovává. V SVJ do této kategorie patří příspěvky na správu domu a pozemku (laicky také fond oprav nebo správní fond). U BD do této kategorie patří typicky nájemné (dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu). U nájmu bytu soukromým vlastníkem sem patří nájemné. Co službou je, to určují stanovy/usnesení shromáždění u SVJ, stanovy/nájemní smlouva/rozhodnutí orgánu u BD, nájemní smlouva u klasického nájmu. Obecná definice služeb je v § 3 zákona 67/2013 Sb. , typicky se jedná o vodné a stočné, elektřinu, plyn, teplo, úklid…
  2. Další možností je samozřejmě chyba. Pak musíte do 30 dnů od obdržení vyúčtování podat námitku (§ 8 zákona 67/2013 Sb.). Připomínky proto neodkládejte!

Může se stát, že ve vašem SVJ či BD není správně označováno, co je službou a co nikoliv, a proto můžete mít vyúčtovávány v klasickém ročním zúčtování služeb i položky jako správa domu. V takovém případě by se měly chyby opravit, aby vyúčtování byla řádná a platná, protože důsledky pro neplatnost vyúčtování jsou finančně velmi citelné.

Je možné, že vaše SVJ má dle stanov povinnost vyúčtovávat každému členovi i příspěvky na správu domu a pozemku („fond oprav a správní fond“). To je zpřísnění, které zákon nevyžaduje. Pokud ale ve stanovách je, musí se dodržet. I v tomto případě však nelze spojovat vyúčtování služeb s jinými položkami, ale oddělit to.

Je možné, že jako pronajímatel jen převezmete vyúčtování, které vám dalo SVJ (BD) a předáte uživateli bytu (nájemce, podnájemce).  Zejména u SVJ je pak zvýšené riziko, že tady chybu uděláte.

Nerozumíte svému vyúčtování služeb? Máte vyúčtování špatně nastaveno a potřebujete to napravit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.