Změny v evidenci skutečných majitelů

Změny v evidenci skutečných majitelů se chystají – možná zjednoduší život zrovna vám.

Jak už jsem vás dříve podrobně informovala, bytová družstva („BD“), společenství vlastníků („SVJ“), ale i další právnické osoby jako např. s.r.o., mají povinnost se zapsat do evidence skutečných majitelů.

Nejspíše z toho důvodu, že v právní úpravě (zejména zákon 304/2013 Sb., který vychází z cílů např. zákona č. 253/2008 Sb. ) nebyly pro stanovené povinnosti dány žádné sankce, málokdo provedl v daných lhůtách zápis do evidence skutečných majitelů. Spousta dotčených osob také vlastně nechápala, k čemu je tato evidence účelná, když už jsou zapsaní v obchodním rejstříku jako statutární orgán (nejčastěji typicky u SVJ). Tyto a ještě další důvody dala vzniknout návrhu  samostatného zákona  o evidenci skutečných majitelů. Jedná se o návrh předložený Ministerstvem spravedlnosti (PID KORNBCZJMEP9). Nyní jej bude projednávat vláda a uvidíme, zda, kdy a v jaké podobě se objeví v poslanecké sněmovně jako vládní návrh zákona (návrhy můžete hledat zde).

Jaké změny by mohl návrh zákona například řešit:

  • přesnější vymezení skutečného majitele,
  • automatické předávání některých údajů z veřejných rejstříků do evidence skutečných majitelů,
  • vyloučení SVJ z povinnosti evidovat (u BD nelze úlevu očekávat),
  • u jednočlenných s.r.o. by mělo dojít k automatickému zápisu,
  • evidence bude nově veřejná (podobně jako výpis z obchodního rejstříku),
  • přibudou sankce až 250.000,- Kč.

Kdy bychom mohli změny očekávat? Účinnost je navržena od 1.12.2020, což by logicky předcházelo začátku zákonné povinnosti pro SVJ a ostatní subjekty ve stejné kategorii od 1.1.2021.

Jestli doopravdy budeme mít novou právní úpravy a od kdy, to samozřejmě ještě nelze přesně říci. V tuto chvíli platí stále původní povinnosti.

AKTUALIZACE K SRPNU 2020: Změna zákona je nyní v zákonodárném procesu, další projednávání od 6.9.2020. Sněmovní tisk č. 886.

AKTUALIZACE K ÚNORU 2021: Zákonem 37/2021 Sb. byla v § 7 písm. n) zrušena povinnost evidence skutečného majitele pro SVJ.

Řešíte zápis do evidence skutečných majitelů a nevíte si s ním rady? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.