Vzorové stanovy pro bytová družstva a revize stanov bytových družstev

Vzhledem k poptávce mých klientů po hotových „vzorových“ stanovách pro bytová družstva podle zákona o obchodních korporacích jsem je pro vás připravila.

Změna stanov bytového družstva trápí klienty již delší dobu, proto s nimi řeším vzorové stanovy. Existují stále družstva, která ještě změnu neprovedla, přestože tak měla učinit do poloviny roku 2014. Pokud potřebujete pomoci s novými stanovami pro bytové družstvo jakékoliv velikosti (mám zkušenost i s SBD), kontaktujte mne.

Já Vám mohu nabídnout 3 základní varianty

  1. vzorové stanovy, které jsem připravila,
  2. vzorové stanovy, které jsem připravila a následně do nich provedeme úpravy na míru dle vašich potřeb,
  3. kompletní revizi vašich původních stanov.

Mnou připravené vzorové stanovy mají všechny náležitosti, které vyžaduje zákon o obchodních korporacích a související předpisy. Nejedná se samozřejmě ani tady o žádný právní předpis, není to oficiální vzor, protože neexistuje. Stanovy obsahují na první straně návod, podle kterého si vyplníte barevně označená místa a můžete si upravit dle svých potřeb jinak barevně označená místa. K návodu jsou i vysvětlivky. Stanovy obsahují například písemné hlasování i podrobná pravidla týkající se nájmů. Stanovy neobsahují hlasování pomocí delegátů. Stanovy mají 3 různé možnosti, z kterých si vyberete – s předsedou družstva a bez kontrolního orgánu (použitelné pouze do 50 členů družstva), s představenstvem (použitelné pouze do 50 členů družstva), s představenstvem a kontrolní komisí (použitelné při jakémkoliv počtu členů). Stanovy budete mít k dispozici v upravitelném formátu (.doc), takže do nich můžete následně i sami provést doplnění. Účtuji paušální částku 3.000,- Kč za jedny stanovy pro jedno družstvo. Zatím nejsem plátcem DPH.

Oproti společenstvím je u bytových družstev častější úprava na míru. Dle potřeb také samozřejmě poskytnu konzultaci či doupravím (připravím novou) smlouvu o nájmu družstevního bytu. Cena záleží na rozsahu úprav a konzultací a velmi těžko ji pro bytové družstvo odhadnu. Účtuji zde nejčastěji hodinovou sazbu 2.000,- Kč/hod podle stráveného času a k tomu samozřejmě připočtěte cenu za vzorové stanovy 3.000,- Kč. Zatím nejsem plátcem DPH. Odhad lze provést až podle konkrétní situace klienta.

Pokud někdo nechce využít vzorové stanovy z jakýchkoliv důvodů, lze se na mne samozřejmě obrátit s žádostí o kompletní revizi vašich dosavadních stanov. V tomto případě mi však vždy musíte dodat vaše stanovy v upravitelném textovém formátu (.doc). Při kompletní revizi zasahuji do stanov opravdu hodně, jakkoliv se snažím to minimalizovat. Výsledek samozřejmě je právně v pořádku, ale nebývá tak uživatelsky příjemný jako vzorové stanovy s úpravami. Účtuji zde nejčastěji hodinovou sazbu 2.000,- Kč/hod podle stráveného času. Zatím nejsem plátcem DPH. Odhad lze provést až podle konkrétní situace klienta. Obdobně cenu vytvoříme i v případě, že si přinesete svoji verzi stanov připravených dle ZOK, kterou vám reviduji.

Změna stanov BD mi přináší spolupráci s klienty po celé České republice. Vypomůžeme si emailem, či telefonicky. Neobávejte se mne požádat o pomoc, i když nejste z Brna. Osobní schůzka není vždy nutná pro poskytnutí právní služby. Neposkytuji služby notáře, protože nejsem notář – samotné osvědčení rozhodnutí členské schůze provést nemohu.

Berte prosím tento příspěvek jako nástin možností, jak Vám mohu pomoci a jako odpověď na často kladené dotazy. Pro další informaci a uzavření smlouvy (objednávky) mne kontaktujte. Toto není nabídka na uzavření smlouvy, vše spolu ještě projdeme a dohodneme. Situace v bytových družstvech je obvykle různorodá, že další informace mohu poskytnout až budu seznámena s věcí. Je možné, že máte specifické obtíže a bude třeba vyřešit ještě něco dalšího, než přikročíte k změně stanov.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na jarmila@nedoma-advokatka.cz.