Změna stanov SVJ

Jak Vám jednoduše pomůžu změnit stanovy SVJ. Nabízím tyto tři varianty pro společenství vlastníků jednotek:

 1. vzorové stanovy, které jsem připravila,
 2. vzorové stanovy, které jsem připravila a následně do nich provedeme úpravy na míru dle vašich potřeb,
 3. kompletní revizi vašich původních stanov.

Všechny stanovy jsou aktuální pro právní úpravu účinnou od 1.7.2020 (detaily v článku ZDE) dle změnového zákona č. 163/2020 Sb.

ad 1) Mnou připravené vzorové stanovy

 • mají všechny náležitosti, které vyžaduje nový občanský zákoník a související předpisy
 • nejedná se samozřejmě o žádný právní předpis, původní vzorové stanovy nelze používat (nař. vlády 371/2004 Sb.), nové oficiální vzorové stanovy nevznikly
 • stačí doplnit je třeba pouze několik jednoduchých bodů (označení budovy, název, sídlo, přizpůsobit poskytované služby vašemu domu) do barevně odlišených míst, následně jsou přímo použitelné.
 • Obsahují např. písemné hlasování, malý „domovní řád“ (pravidla pro užívání společných částí), možnost užívání plných mocí, možnost volby i nečlena společenství jako člena statutárního orgánu, sníženou hlasovací kvótu na 40 % u náhradního shromáždění…
 • Existují v několika variantách
  • s výborem (více členů statutárního orgán), cca 15 stran,
  • s předsedou společenství vlastníků (dříve pověřený vlastník, pouze jeden člen statutárního orgánu), cca 14 stran,
  • s předsedou společenství vlastníků a revizorem (kontrolní orgán, vhodné například když zapíšete správce nemovitosti jako předsedu a nějaký člen SVJ je pověřen kontrolou), cca 15 stran,
  • s výborem (více členů statutárního orgán) v minimalistické variantě (stanovy obsahují vše, co přikazuje zákon, doplněno pouze minimálně, upraveno formátování), cca 7 stran,
  • s předsedou společenství vlastníků (dříve pověřený vlastník, pouze jeden člen statutárního orgánu) v minimalistické variantě (stanovy obsahují vše, co přikazuje zákon, doplněno pouze minimálně, upraveno formátování), cca 7 stran,
  • s předsedou společenství vlastníků a revizorem (kontrolní orgán, vhodné například když zapíšete správce nemovitosti jako předsedu a nějaký člen SVJ je pověřen kontrolou) v minimalistické variantě (stanovy obsahují vše, co přikazuje zákon, doplněno pouze minimálně, upraveno formátování), cca 7 stran.
 • Minimalistické verze předpokládají, že k nim budete více používat právní předpisy, protože v nich nenajdete vše, ale zase více odolávají změnám právních předpisů a jsou kratší. Nehodí se pro případ, že budete chtít do stanov něco doplňovat – s největší pravděpodobností to doplněné je v základní verzi už automaticky. Základní verze jsou také na doplňování obecně více předpřipravené formátováním, členěním apod.
 • Pokud nevíte, která verze stanov se pro vás hodí, kontaktujte mne a vybereme společně.
 • Změna stanov SVJ bude k dispozici v upravitelném formátu (word….tedy .doc, nebo .docx), takže do nich můžete následně i sami provést doplnění.
 • Účtuji paušální částku 3.000,- Kč za jedny stanovy pro jedno společenství.

ad 2) Úpravy vzorových stanov na míru

 • Klientům obvykle stačí moje vzorové stanovy a málokdo potřebuje úpravu. Místo úprav na míru obvykle proběhne spíše konzultace týkající se bodů, které do stanov nelze zakomponovat, protože neodpovídají právním předpisům, nebo jsou nepraktické.
 • Úpravy na míru popř. o konzultaci účtuji hodinovou sazbu 2.000,- Kč/hod.
 • Když si klienti zakoupí vzorové stanovy a chtějí úpravy na míru, pak nejčastěji činí kompletní cena kolem 8.000,- Kč (vzorové stanovy za 3.000,- Kč + cena přizpůsobení/konzultace). Je to však  průměrný odhad, protože vždy záleží na množství požadavků a potřebách klienta. Obvykle zodpovídám spíše dotazy, než že bych prováděla tolik úprav.

ad 3) kompletní revize původních stanov

 • Pro kompletní revizi je třeba mi dodat vaše stanovy v upravitelném textovém formátu (.doc).
 • Málokteré společenství má však stanovy natolik originální, aby se kompletní revize na míru vyplatila. Nejlepší výsledky bývají se vzorovými stanovami třeba jen drobně upravenými na míru.
 • Při kompletní revizi zasahuji do stanov opravdu hodně, jakkoliv se snažím to minimalizovat.
 • Cena zde činí obvykle kolem 8.000,- Kč, opět počítáno jako hodinová odměna  2.000,- Kč/hod . Je to však odhad, protože vždy záleží na množství požadavků, rozsahu změny stanov a potřebách klienta. Obdobná cena platí i v případě, že si přinesete svoji verzi stanov připravených dle NOZ, kterou vám reviduji.

Spolupracuji při změnách stanov s klienty po celé České republice. Budeme v kontaktu emailem, nebo telefonicky. Neobávejte se mne požádat o pomoc, i když nejste z Brna. Změna stanov společenství vlastníků je nesnadná operace, avšak osobní schůzka pro poskytnutí právní služby není vždy nutná. Služby notáře nově nejsou třeba – více informací ZDE.

Berte prosím tento příspěvek jako nástin možností, jak Vám mohu pomoci a shrnutí odpovědí na často kladené dotazy. Pro další informaci mne kontaktujte. Toto není nabídka na uzavření smlouvy, vše spolu ještě projdeme a dohodneme. Vaše situace se může lišit od průměrné situace ve společenstvích. Je možné, že změna stanov SVJ dle NOZ bude možná až po vyřešení vašich specifických obtíží.

Pokud jste bytové družstvo – podívejte se, jak mohu pomoci změnit stanovy BD.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na jarmila@nedoma-advokatka.cz.