Změna stanov pro BD

Jak Vám jednoduše pomůžu změnit stanovy BD. Nabízím tyto tři varianty pro bytová družstva:

Změna stanov bytového družstva trápí klienty již delší dobu, proto s nimi řeším vzorové stanovy. Existují stále družstva, která ještě změnu neprovedla, přestože tak měla učinit do poloviny roku 2014. Některá družstva pak chtějí aktualizovat stanovy po novele 1.7.2020. Pokud potřebujete pomoci s novými stanovami pro bytové družstvo jakékoliv velikosti (mám zkušenost i s SBD), kontaktujte mne.

Já Vám mohu nabídnout 3 základní varianty

  1. vzorové stanovy, které jsem připravila,
  2. vzorové stanovy, které jsem připravila a následně do nich provedeme úpravy na míru dle vašich potřeb,
  3. kompletní revizi vašich původních stanov.

Mnou připravené vzorové stanovy mají všechny náležitosti, které vyžaduje zákon o obchodních korporacích a související předpisy. Nejedná se samozřejmě ani tady o žádný právní předpis, není to oficiální vzor, protože neexistuje. Stanovy obsahují na první straně návod, podle kterého si vyplníte barevně označená místa a můžete si upravit dle svých potřeb jinak barevně označená místa. K návodu jsou i vysvětlivky. Stanovy obsahují například písemné hlasování i podrobná pravidla týkající se nájmů. Stanovy neobsahují hlasování pomocí delegátů. Stanovy mají 3 různé možnosti, z kterých si vyberete – s předsedou družstva a bez kontrolního orgánu (použitelné pouze do 50 členů družstva), s představenstvem (použitelné pouze do 50 členů družstva), s představenstvem a kontrolní komisí (použitelné při jakémkoliv počtu členů). Stanovy budete mít k dispozici v upravitelném formátu (.doc), takže do nich můžete následně i sami provést doplnění. Účtuji paušální částku 3.000,- Kč za jedny stanovy pro jedno družstvo. Zatím nejsem plátcem DPH.

Oproti společenstvím je u bytových družstev častější úprava na míru. Dle potřeb také samozřejmě poskytnu konzultaci či doupravím (připravím novou) smlouvu o nájmu družstevního bytu. Cena záleží na rozsahu úprav a konzultací a velmi těžko ji pro bytové družstvo odhadnu. Účtuji zde nejčastěji hodinovou sazbu 2.000,- Kč/hod podle stráveného času a k tomu samozřejmě připočtěte cenu za vzorové stanovy 3.000,- Kč. Zatím nejsem plátcem DPH. Odhad lze provést až podle konkrétní situace klienta.

Pokud někdo nechce využít vzorové stanovy z jakýchkoliv důvodů, lze se na mne samozřejmě obrátit s žádostí o kompletní revizi vašich dosavadních stanov. V tomto případě mi však vždy musíte dodat vaše stanovy v upravitelném textovém formátu (.doc). Při kompletní revizi zasahuji do stanov opravdu hodně, jakkoliv se snažím to minimalizovat. Výsledek samozřejmě je právně v pořádku, ale nebývá tak uživatelsky příjemný jako vzorové stanovy s úpravami. Účtuji zde nejčastěji hodinovou sazbu 2.000,- Kč/hod podle stráveného času. Zatím nejsem plátcem DPH. Odhad lze provést až podle konkrétní situace klienta. Obdobně cenu vytvoříme i v případě, že si přinesete svoji verzi stanov připravených dle ZOK, kterou vám reviduji.

Změna stanov BD mi přináší spolupráci s klienty po celé České republice. Vypomůžeme si emailem, či telefonicky. Neobávejte se mne požádat o pomoc, i když nejste z Brna. Osobní schůzka není vždy nutná pro poskytnutí právní služby. Neposkytuji služby notáře, protože nejsem notář – samotné osvědčení rozhodnutí členské schůze provést nemohu.

Berte prosím tento příspěvek jako nástin možností, jak Vám mohu pomoci a jako odpověď na často kladené dotazy. Pro další informaci a uzavření smlouvy (objednávky) mne kontaktujte. Toto není nabídka na uzavření smlouvy, vše spolu ještě projdeme a dohodneme. Situace v bytových družstvech je obvykle různorodá, že další informace mohu poskytnout až budu seznámena s věcí. Je možné, že máte specifické obtíže a bude třeba vyřešit ještě něco dalšího, než přikročíte k změně stanov.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na jarmila@nedoma-advokatka.cz.