Zápis představenstva či předsedy BD do obchodního rejstříku

Snažíte se už poněkolikáté zapsat nově zvolené představenstvo bytového družstva do obchodního rejstříku a stále se vám to nedaří? Co potřebujete k zápisu představenstva do obchodního rejstříku? To stejně bude přiměřeně platit i pro zápis předsedy bytového družstva do obchodního rejstříku.

Po volbě nového představenstva bytového družstva (dále jako „BD„) je potřeba vždy zapsat zvolené členy do obchodního rejstříku vedeného příslušným krajským soudem. Je zapotřebí, aby všechny formální záležitosti byly v pořádku. Také někdy záleží na tom, jak moc formální/pečlivý je pracovník, který na soudě vaše podání vyřizuje. Já z tohoto důvodu volím co pečlivější varianty návrhů, takže zapisuji na první pokus.

Nejčastější předpisy, které budete potřebovat budou kromě stanov BD také ZOKzákon o veřejných rejstřících a zákon o soudních poplatcích.

Které dokumenty se dokládají (všechny v originále!), když zapisujete nové předsednictvo BD do rejstříku:

 • vyplněný formulář – (formuláře najdete zde, nebo samozřejmě v papírové podobě na pracovišti příslušného soudu), podpis úředně ověřený,
 • zápis z členské schůze,
 • pozvánka na členskou schůzi ,
 • presenční listina,
 • zápis z jednání představenstva,
 • souhlas se zápisem do rejstříku a prohlášení o splnění požadavků podle zákona 455/1991 Sb. ,
 • úplné znění stanov – to pro případ, že zapisujete změnu stanov,
 • notářský zápis – to pro případ, že jste měnili stanovy, tehdy ale zároveň doporučím, abyste si nechali zápis provést přímo notářem (je to levnější v rámci soudního poplatku a budete to mít bez stresu se zápisem),
 • dokumenty dokládající ukončení předchozího funkčního období,
 • plná moc  – pokud podání někdo podává za vás (typicky advokát),
 • CD nebo USB flash disk s el. verzemi dokumentů, které se zakládají do sbírky listin – technické podrobnosti najdete zde,
 • samozřejmě kolek 2.000,- Kč dle potřeby poplatku – pokud rovnou neuhradíte, budete vyzváni, čímž zpomalujete zápis, jinak se nic neděje. Pokud uhradíte, aniž byste měli povinnost, soud Vám poplatek vrátí, ale je to samozřejmě nějaké řešení věcí navíc.

Od zapisovaných členů představenstva budete pro účely vyplnění formuláře potřebovat osobní údaje pro vyplnění formuláře.

V případě, že do statutárního orgánu zapisujete právnickou osobu, je třeba ještě zapsat jednající fyzickou osobu (zejména, je-li víc jak 1 jednatel). K tomu se dokládá kromě čestného prohlášení a souhlasu této osoby (i té právnické osoby) i pověření jednající osoby.

Ještě doplním, že i v případě, že znovu zvolíte ty stejné členy představenstva, tak je potřeba provést znovu zápis do rejstříku. Zjednodušeně řečeno – zvenku bez opakovaného zápisu nikdo nemá jak poznat, kdo se stal novým členem představenstva po uplynutí funkčního období. Takto ho o tom vlastně ujistíte.

Co je v každém případě podstatné je to, že pokud jste vynechali nějaké zvolené představenstvo a nezapsali ho, vždy se s tím musíte nějak vypořádat. Jsou prakticky dvě možnosti:

 • pouze uzavřete zápis aktuálně zapsaných a nedoplníte historii – to samozřejmě není ideální varianta, protože pak se v rejstříku objeví časová mezera a může to být nepříjemnost pro smluvní strany, s kterými jste v té době jednali, a ani tehdy jednající členové představenstva nemají jednoduchou oporu (samozřejmě lze to později doložit, pokud k volbě reálně došlo),
 • doplníte celou historii až do současnosti (obvykle to nebývá více než 1 nezapsané představenstvo) – tím bude historie kompletní, i když se zápis objeví později. V praxi to znamená, že všechny výše popsané dokumenty musíte doložit pro každé nezapsané představenstvo a v některých případech je nutno kromě formuláře přidat ještě doplňující průvodní list, protože na to formulář nebude existovat.

Po zápisu členů je na místě zkontrolovat/upravit i zápis skutečných vlastníků v rejstříku skutečných vlastníků, který je také veden krajským soudem.

Podobně jako statutární orgán (představenstvo, předseda bytového družstva) se zapisuje i kontrolní orgán, pokud jste ho zvolili, nebo pokud ho máte povinnost mít. Je to například kontrolní komise, nebo revizor, podle toho, co máte ve stanovách.

V některých případech neprovádíte změnu zápisu, ale typicky jen zakládáte úplně znění stanov do rejstříku (měnili jste stanovy, ale ne v části, která by měnila zápis v rejstříku), k tomu potřebujete notářský zápis a opět doporučuji, abyste nechali stanovy založit do rejstříku přímo notářem, který vám službu pravděpodobně i nabídne.

Správný soud, na který máte podat, ten poznáte podle toho, který je zapsaný ve Vašem výpisu z „obchodního rejstříku“, nebo jej uvede rovnou sám vyplněný formulář (podle IČ). Adresu soudu buď opět napoví vyplněný formulář, nebo najdete zde.

Řešíte zápis do obchodního rejstříku a nedaří se vám? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.