Zápis do evidence skutečných majitelů – pro SVJ a BD

Musí se i SVJ a BD zapisovat do seznamu skutečných majitelů? 

Objevila se nová povinnost podle zákona č. 253/2008 Sb., a tou je zapsat ke každé právnické osobě jejího skutečného vlastníka.

Ano, zápis do seznamu skutečných majitelů se týká i společenství vlastníků a bytových družstev. Právnickou osobou jsou totiž i bytová družstva a společenství vlastníků. Nejedná se o zápis v obchodním rejstříku, je to jiný typ evidence – zápis v obchodním rejstříku tedy nestačí.

Za každou právnickou osobu se zapisuje jedna, nebo více fyzických osob (konkrétních lidí). Buď se jedná o člena, který má nad 25% hlasů, nebo nad 25% podílů na budově. A pokud není nikdo takový, tak se zapíšou všichni členové statutárního orgánu, což je u SVJ nejčastější varianta. Stanovisko soudů ohledně toho, kolik členů statutárního orgánu zapisovat,  zpočátku nebylo jednotné, nyní doporučuji nyní zapisovat všechny, což bude správně pro každý soud.

Kolik to bude stát?
Do 1.1.2019 to nebude stát téměř nikoho žádný poplatek. Od 1.1.2019 to bytová družstva bude stát 1.000,- Kč za každý zápis/změnu.
Pro SVJ zůstává zápis bezplatný, až na nutnost ověřovat podpis a dodat podepsaný formulář soudu. SVJ je právnická osoba zapsaná v rejstříku společenství vlastníků jednotek, což není totéž jako obchodní rejstřík, i když je to vedeno podobným způsobem a stejnými soudy. Proto se na SVJ nevztahují tyto poplatky za zápis.

Jak často se to bude zapisovat?
Na začátku uděláte první zápis. Následně ho máte povinnost upravit vždy, když se nahlášený skutečný majitel změní (tedy například i při převolení statutárního orgánu, pokud ho máte zapsaný jako skutečného majitele). V tomto je to podobné jako klasický zápis do obchodního rejstříku.

Často se ptáte: „Opravdu to musíme udělat?“.
Záleží na tom, co považujete za „musíme“. Zákon dal povinnost, abyste takový zápis provedli. Zároveň zákon zatím nedává žádnou přímou sankci (nikdo ale neříká, že přímé sankce nebudou časem doplněny).

Doporučení pro BD:  Pokud jste neudělali zápis do 1.1.2019, abyste ušetřili alespoň ten první poplatek, po 1.1.2019 už vás úleva nečeká.

Doporučení pro SVJ: Pokud jste stabilní SVJ, které chce mít vždy všechny povinnosti v pořádku, udělejte zápis  rovnou. Pokud se u vás nyní často mění výbor/předseda společenství vlastníků, nebo to prostě z nějakého důvodu ještě nechcete zapsat, tak zápis můžete provést až k 1.1.2021.

Pár aktualit v mém novějším článku ZDE.

AKTUALIZACE K ÚNORU 2021: Zákonem 37/2021 Sb. byla v § 7 písm. n) zrušena povinnost evidence skutečného majitele pro SVJ.

Hodně informací najdete i na webu ISSM, ale pokud se vám zápis nedaří, ozvěte se mi a pomohu Vám s ním. Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.