Jak Vám pomůžu změnit stanovy SVJ

Nabízím Vám tyto tři varianty řešení změny stanov pro společenství vlastníků jednotek:

 1. vzorové stanovy, které jsem připravila,
 2. vzorové stanovy, které jsem připravila a následně do nich provedeme úpravy na míru dle vašich potřeb,
 3. kompletní revizi vašich původních stanov.

Všechny stanovy jsou aktuální pro právní úpravu účinnou od 1.7.2020 dle změnového zákona č. 163/2020 Sb.

ad 1) Mnou připravené vzorové stanovy

 • mají všechny náležitosti, které vyžaduje nový občanský zákoník a související předpisy
 • nejedná se samozřejmě o žádný právní předpis, původní vzorové stanovy nelze používat (nař. vlády 371/2004 Sb.), nové oficiální vzorové stanovy nevznikly
 • stačí doplnit je třeba pouze několik jednoduchých bodů (označení budovy, název, sídlo, přizpůsobit poskytované služby vašemu domu) do barevně odlišených míst, následně jsou přímo použitelné.
 • Obsahují např. písemné hlasování, malý „domovní řád“ (pravidla pro užívání společných částí), možnost užívání plných mocí, možnost volby i nečlena společenství jako člena statutárního orgánu…
 • Existují v několika variantách
  • s výborem (více členů statutárního orgán), cca 15 stran,
  • s předsedou společenství vlastníků (dříve pověřený vlastník, pouze jeden člen statutárního orgánu), cca 14 stran,
  • s předsedou společenství vlastníků a revizorem (kontrolní orgán, vhodné například když zapíšete správce nemovitosti jako předsedu a nějaký člen SVJ je pověřen kontrolou), cca 15 stran,
  • s výborem (více členů statutárního orgán) v minimalistické variantě (stanovy obsahují vše, co přikazuje zákon, doplněno pouze minimálně, upraveno formátování), cca 7 stran,
  • s předsedou společenství vlastníků (dříve pověřený vlastník, pouze jeden člen statutárního orgánu) v minimalistické variantě (stanovy obsahují vše, co přikazuje zákon, doplněno pouze minimálně, upraveno formátování), cca 7 stran,
  • s předsedou společenství vlastníků a revizorem (kontrolní orgán, vhodné například když zapíšete správce nemovitosti jako předsedu a nějaký člen SVJ je pověřen kontrolou) v minimalistické variantě (stanovy obsahují vše, co přikazuje zákon, doplněno pouze minimálně, upraveno formátování), cca 7 stran.
 • Minimalistické verze předpokládají, že k nim budete více používat právní předpisy, protože v nich nenajdete vše, ale zase více odolávají změnám právních předpisů a jsou kratší. Nehodí se pro případ, že budete chtít do stanov něco doplňovat – s největší pravděpodobností to doplněné je v základní verzi už automaticky. Základní verze jsou také na doplňování obecně více předpřipravené formátováním, členěním apod.
 • Pokud nevíte, která verze stanov se pro vás hodí, kontaktujte mne a vybereme společně.
 • Změna stanov SVJ bude k dispozici v upravitelném formátu (word….tedy .doc, nebo .docx), takže do nich můžete následně i sami provést doplnění.
 • Účtuji paušální částku 3.000,- Kč za jedny stanovy pro jedno společenství.

ad 2) Úpravy vzorových stanov na míru

 • Klientům obvykle stačí moje vzorové stanovy a málokdo potřebuje úpravu. Místo úprav na míru obvykle proběhne spíše konzultace týkající se bodů, které do stanov nelze zakomponovat, protože neodpovídají právním předpisům, nebo jsou nepraktické.
 • Úpravy na míru popř. o konzultaci účtuji hodinovou sazbu 2.000,- Kč/hod.
 • Když si klienti zakoupí vzorové stanovy a chtějí úpravy na míru, pak nejčastěji činí kompletní cena kolem 8.000,- Kč (vzorové stanovy za 3.000,- Kč + cena přizpůsobení/konzultace). Je to však  průměrný odhad, protože vždy záleží na množství požadavků a potřebách klienta. Obvykle zodpovídám spíše dotazy, než že bych prováděla tolik úprav.

ad 3) kompletní revize původních stanov

 • Pro kompletní revizi je třeba mi dodat vaše stanovy v upravitelném textovém formátu (.doc).
 • Málokteré společenství má však stanovy natolik originální, aby se kompletní revize na míru vyplatila. Nejlepší výsledky bývají se vzorovými stanovami třeba jen drobně upravenými na míru.
 • Při kompletní revizi zasahuji do stanov opravdu hodně, jakkoliv se snažím to minimalizovat.
 • Cena zde činí obvykle kolem 8.000,- Kč, opět počítáno jako hodinová odměna  2.000,- Kč/hod . Je to však odhad, protože vždy záleží na množství požadavků, rozsahu změny stanov a potřebách klienta. Obdobná cena platí i v případě, že si přinesete svoji verzi stanov připravených dle NOZ, kterou vám reviduji.

Spolupracuji při změnách stanov s klienty po celé České republice. Budeme v kontaktu emailem, nebo telefonicky. Neobávejte se mne požádat o pomoc, i když nejste z Brna. Změna stanov společenství vlastníků je nesnadná operace, avšak osobní schůzka pro poskytnutí právní služby není vždy nutná. Služby notáře nově nejsou třeba – více informací ZDE.

Berte prosím tento příspěvek jako nástin možností, jak Vám mohu pomoci a shrnutí odpovědí na často kladené dotazy. Pro další informaci mne kontaktujte. Toto není nabídka na uzavření smlouvy, vše spolu ještě projdeme a dohodneme. Vaše situace se může lišit od průměrné situace ve společenstvích. Je možné, že změna stanov SVJ dle NOZ bude možná až po vyřešení vašich specifických obtíží.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na jarmila@nedoma-advokatka.cz.