Společné schůze SVJ a BD

Máte v domě zároveň SVJ i BD a děláte společné schůze? Pak nepostupujete správně…

Stále ještě existuje spousta domů, kde zároveň existuje bytové družstvo („BD„) a společenství vlastníků jednotek („SVJ„). Tato situace typicky vzniká při tzv. transformaci BD na SVJ.

Proč jsou společné schůze SVJ a BD nesprávné? Několik příkladů za všechny:

 • jedná se o samostatné subjekty, každý má svoje IČ,
 • nelze mít jednu propojenou pozvánku – pravděpodobně budete mít k pozvánce různé požadavky a různé lhůty pro vyvěšení/doručení pozvánky + BD musí dávat pozvánku na internetové stránky,
 • každý subjekt má jinak pojmenovaný statutární orgán (výbor x představenstvo, předseda společenství vlastníků x předseda bytového družstva), pojmy nelze jen tak zaměnit ,
 • každý subjekt má vlastní rozpočet, vlastní smlouvy, vlastní závazky, které se toho druhého netýkají,
 • zpočátku mohou být členové BD a SVJ stejní lidé, ale čím déle od vzniku SVJ, tím větší rozdíly budou v tom, kdo je členem BD a kdo je členem SVJ,
 • při hlasování se hlasuje jinou váhou hlasu u BD (nejčastěji 1 člen-1 hlas) a u SVJ (podle podílů na společných částech),
 • nedostatečně určité/zmatečné zápisy jsou nepoužitelné pro zápis do obchodního rejstříku např. při volbě výboru,
 • je velmi jednoduché napadnout neplatnost takového zápisu u soudu, což znamená, že přijatá rozhodnutí by tím byla zrušena (například rozhodnutí o opravě střechy, nebo rozhodnutí o schválení vyúčtování),
 • a další důvody…

Jak to udělat správně?

Je pochopitelné, že je organizačně jednodušší řešit schůze společně, navíc se členové obvykle velmi prolínají a ti stejní lidé nebudou chtít chodit co týden na „domovní schůzi“. Pro spoustu lidí totiž není mezi SVJ a BD rozdíl. Zaměřte se minimálně na tyto body:

 • schůze chystejte třeba i společně na jeden den, ale podklady důsledně oddělte pro každou zvlášť,
 • udělejte dvě pozvánky a doručte je tak, jak předepisují stanovy pro BD i pro SVJ,
 • naplánujte nejdřív schůzi BD např. 18-18:45, následně 18:45-19:00 pauza a presence pro navazující schůzi, od 19:00 schůze SVJ,
 • na schůzi BD řešte pouze věci týkající se BD např. volba představenstva, vyúčtování nájemcům BD (nepřevedené byty), účetní závěrka BD, oprava bytů ve vlastnictví BD, úvěr BD,
 • na schůzi SVJ řešte pouze věci týkající se SVJ např. volba výboru, vyúčtování vlastníkům bytů, rozpočet SVJ, oprava společné střechy, výše „fondu oprav“ (správně příspěvky na správu domu a pozemku),
 • udržujte si přehled o tom, kdo zůstal členem BD, protože převodem bytu členství automaticky nezaniká,
 • dodržujte terminologii (nechte někoho zkontrolovat, jestli např. omylem neoznačujete členskou schůzi jako shromáždění apod.),
 • výsledkem schůzí musí být 2 pozvánky, 2 presenční listiny, 2 zápisy ze shromáždění/členské schůze.

Důležité je si uvědomit, že pokud jsou v domě ještě nějaké nepřevedené byty ve vlastnictví BD, tak na schůzi SVJ se bude BD chovat jako každý jiný vlastník. Pokud se má například řešit výše příspěvků „do fondu oprav“ v SVJ, BD si potřebuje tu stejnou věc nejdřív probrat jen v kroužku svých členů, aby zastupující/hlasující za BD věděl, jak má hlasovat.

Pro konkrétní situace je samozřejmě možné a někdy potřebné výše zmíněná řešení upravit, ale vždy je zcela zásadní oddělit schůze SVJ a BD.

Řešíte schůze SVJ a BD a nevíte, jak si s tím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.